Scholen

Samenwerking

Met ons initiatief willen we de nadruk leggen op de samenwerking tussen de VZW en de scholen. De VZW engageert zich om te luisteren naar en in vertrouwen actief samen te werken met de scholen. De school engageert zich om objectief en transparant de noden door te geven aan de VZW. De VZW engageert zich om concrete pakketten te bezorgen aan de school. De school engageert zich om die pakketten effectief en op een kindvriendelijke en respectvolle wijze aan de betrokken leerlingen te bezorgen.

Detectie

VZW Beter verwacht van scholen dat ze hun voelsprieten uitsteken om te detecteren welke kinderen nood hebben aan een extra pakket. Wij vertrouwen op de ervaring die scholen hier ongetwijfeld mee hebben. Directie, klasleerkrachten, zorgleerkrachten, babbeljuffen, armoedezorgjuffen zowel als secretariaatsmedewerkers of schoolbestuur kunnen een rol spelen. Goede externe relaties met bijv. het OCMW of de parochie zijn eveneens een hulp. Tegelijk rekenen wij er op dat scholen oog hebben voor mogelijk misbruik.

Discretie

Bij het bezorgen van de pakketten ijveren wij ervoor dat er oog is voor discretie zodat de betrokken leerlingen, die het vaak al niet makkelijk hebben, niet nog meer negatief in de kijker lopen als ‘behoeftige leerlingen’. 

Geen bijkomende belasting van school en leerkrachten

We willen de ondersteuning van de school zodanig organiseren dat er geen bijkomende belasting is van het lerarencorps. We zijn er ons van bewust dat leerkrachten de kans moeten hebben om zelf middagpauze te nemen of om te overleggen met andere leerkrachten.  We zijn er daarom geen voorstander van om geld aan de scholen te geven waarmee zij zelf het brooddozenprobleem kunnen aanpakken. Wij bezorgen zelf de nodige pakketten die de school kan inschakelen in zijn schooleigen middagwerking.

Voedselveiligheid

Wij engageren er ons voor dat de pakketten die aangeleverd worden, worden klaargemaakt in het kader van een traiteur die beantwoordt aan de vereisten van het Federaal Voedselagentschap FAVV. Scholen worden waar nodig ondersteund in hun relatie met het FAVV.

Herkent u de nood aan beter gevulde brooddozen en kent u een school die gebaat zou kunnen zijn met onze werking en aanpak?
 Laat het ons via deze weg zeker weten!


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x