Missie en doel

Met VZW Beter trachten we een verschil te maken wat de brooddozen problematiek betreft in de regio Brussel - Mechelen - Leuven. De focus ligt hierbij op de lagere scholen. 

Uit onze grondige voorstudie is gebleken dat het meestal gaat over te weinig kwalitatieve of te karig gevulde brooddozen die kinderen van thuis uit meekrijgen, met alle gevolgen van dien*. Wij willen gratis, preventief, oplossingsgericht en zonder oordeel te werk gaan, in alle discretie en in nauwe samenwerking met de scholen en gemeenten.

Wat we met VZW Beter willen bereiken zijn beter gevulde, voedingsrijke middagmalen en een hoopvol pespectief kunnen brengen in lijn met onze missie: “Om kinderen de nodige kansen te bieden. Kansen met het oog op gezondheid, leren en inclusie. Kansen op een goede middagmaaltijd op school. ”

In eerste instantie is het doel van VZW Beter om voedingsrijke lunchpaketten en/of gezonde tussendoortjes te voorzien aan schoolkinderen die zelf niet in de mogelijkheid zijn om een gezonde maaltijd te krijgen of te voorzien. In tweede instantie willen we preventief inzetten op sensibiliseren en informeren wat gezonde middagmalen betreft, ouders en scholen adviseren en ondersteunen omtrent dit thema. De rode draad blijft telkens het algemene welzijn en gezondheid van het kind.


*Zowat iedereen is het erover eens dat een gezonde schoolmaaltijd het schools functioneren van leerlingen kan verbeteren. Leren, spelen en concentreren lukt zeker minder goed met een lege maag. Slecht of onvoldoende eten hebben een nefaste invloed op ontwikkeling van kinderen. Cognitieve ontwikkeling is onder die omstandigheden alles behalve evident. Als kinderen bezorgd zijn om fundamentele basisbehoeften zoals voeding, wordt leren en ontwikkelen wel erg moeilijk.  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x